اعتبار رای اکثریت از منظر فقه القرآن شیعه
62 بازدید
محل نشر: مجله شیعه شناسی/شماره 33/بهار 90
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی