جایگاه شورا در نظام مردم سالاری دینی
55 بازدید
ناشر: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی